۴۰۰,۰۰۰ ریال
۲۱ آبان ۱۳۹۵
همایش کنجکاوی های بلوغ از کودکی تا نوجوانی
تالار مهتاب(اهواز)
تشخیص و راهکار،مدر:دکتر شهرام اسلامی(شخصیت پرداز کودک)
فروش این برنامه به پایان رسیده است.
    مکان برگزاری:تالار مهتاب(اهواز), آدرس: کتابخانه مرکزی, تلفن:
    درباره تهیه کننده و عوامل
آکادمی رویش سبز
    مراکز مجاز فروش بلیت این برنامه
سامانه آنلاین فروش بلیت ۴۰۴۷
    اسپانسرها و تبلیغات این برنامه