آرشیو ( کنسرت ، تئاتر ، همایش ، جشنواره ، سینما )
۲۱ دی ۱۳۹۴ ، شروع از ۴۵۰,۰۰۰ ریال
گیت بوستان (اهواز)
تمام شد
۲۰ دی ۱۳۹۴ ، شروع از ۵۰۰,۰۰۰ ریال
سالن شهید حقگو (سربندر)
تمام شد
۱۵ مهر ۱۳۹۴ ، شروع از ۲۰۰,۰۰۰ ریال
گیت بوستان (اهواز)
تمام شد
۱۲ مهر ۱۳۹۴ ، شروع از ۵۰۰,۰۰۰ ریال
تالار مهر(اهواز)
تمام شد
۰۱ تا ۲۰ مهر ۱۳۹۴ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۰۱ تا ۱۸ مهر ۱۳۹۴ ، شروع از ۱۰۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۱۳ شهریور ۱۳۹۴ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
سینما هلال(اهواز)
تمام شد
۰۹ تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۴ ، شروع از ۵۰۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۱۵ تا ۱۶ مرداد ۱۳۹۴ ، شروع از ۵۰۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد