آرشیو ( کنسرت ، تئاتر ، همایش ، جشنواره ، سینما )
۲۰ اسفند ۱۳۹۴ ، شروع از ۱۰۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۰۶ تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
پلاتو قاف (اهواز)
تمام شد
۱۸ بهمن تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ، شروع از ۶۰,۰۰۰ ریال
سینما هلال(اهواز)
تمام شد
۱۵ تا ۲۳ بهمن ۱۳۹۴ ، شروع از ۱۲۰,۰۰۰ ریال
تالار مهتاب(اهواز)
تمام شد
۱۰ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ ، شروع از ۱۴۰,۰۰۰ ریال
پلاتو آفتاب (اهواز)
تمام شد
۲۰ تا ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ، شروع از ۶۵۰,۰۰۰ ریال
سینما هلال(اهواز)
تمام شد
۰۴ تا ۰۹ بهمن ۱۳۹۴ ، شروع از ۵۰,۰۰۰ ریال
سالن باران (امیدیه)
تمام شد
۲۹ دی ۱۳۹۴ ، شروع از ۳۰۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۲۵ تا ۲۹ دی ۱۳۹۴ ، شروع از ۵۰۰,۰۰۰ ریال
تالار مهتاب(اهواز)
تمام شد
۰۲ تا ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ ، شروع از ۱۰۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۲۱ دی ۱۳۹۴ ، شروع از ۴۵۰,۰۰۰ ریال
گیت بوستان (اهواز)
تمام شد
۲۰ دی ۱۳۹۴ ، شروع از ۵۰۰,۰۰۰ ریال
سالن شهید حقگو (سربندر)
تمام شد
۱۵ مهر ۱۳۹۴ ، شروع از ۲۰۰,۰۰۰ ریال
گیت بوستان (اهواز)
تمام شد
۱۲ مهر ۱۳۹۴ ، شروع از ۵۰۰,۰۰۰ ریال
تالار مهر(اهواز)
تمام شد
۰۱ تا ۲۰ مهر ۱۳۹۴ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد