آرشیو ( کنسرت ، تئاتر ، همایش ، جشنواره ، سینما )
۲۶ فروردین ۱۳۹۵ ، شروع از ۳۵۰,۰۰۰ ریال
تالار آفافق (بهبهان)
تمام شد
۲۷ فروردین ۱۳۹۵ ، شروع از ۳۰۰,۰۰۰ ریال
آمفی تئاتر گیت بوستان (اهواز)
تمام شد
۲۵ فروردین ۱۳۹۵ ، شروع از ۲۵۰,۰۰۰ ریال
تالار خورشید (اندیمشک)
تمام شد
۰۵ تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۱۳ تا ۱۴ اسفند ۱۳۹۴ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
پلاتو قاف (اهواز)
تمام شد
۲۰ اسفند ۱۳۹۴ ، شروع از ۱۰۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۰۶ تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
پلاتو قاف (اهواز)
تمام شد
۱۸ بهمن تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ، شروع از ۶۰,۰۰۰ ریال
سینما هلال(اهواز)
تمام شد
۱۵ تا ۲۳ بهمن ۱۳۹۴ ، شروع از ۱۲۰,۰۰۰ ریال
تالار مهتاب(اهواز)
تمام شد
۱۰ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ ، شروع از ۱۴۰,۰۰۰ ریال
پلاتو آفتاب (اهواز)
تمام شد
۲۰ تا ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ، شروع از ۶۵۰,۰۰۰ ریال
سینما هلال(اهواز)
تمام شد
۰۴ تا ۰۹ بهمن ۱۳۹۴ ، شروع از ۵۰,۰۰۰ ریال
سالن باران (امیدیه)
تمام شد
۲۹ دی ۱۳۹۴ ، شروع از ۳۰۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۲۵ تا ۲۹ دی ۱۳۹۴ ، شروع از ۵۰۰,۰۰۰ ریال
تالار مهتاب(اهواز)
تمام شد
۰۲ تا ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ ، شروع از ۱۰۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد