آرشیو ( کنسرت ، تئاتر ، همایش ، جشنواره ، سینما )
۱۵ تا ۲۳ شهریور ۱۳۹۵ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
کافه تیاتر(اهواز)
تمام شد
۲۳ مرداد تا ۰۸ شهریور ۱۳۹۵ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۲۷ مرداد ۱۳۹۵ ، شروع از ۴۰۰,۰۰۰ ریال
تالار مهتاب(اهواز)
تمام شد
۱۴ تا ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ ،رایگان
تالار مهتاب(اهواز)
تمام شد
۲۱ تا ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ ، شروع از ۶۵۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۲۷ تا ۲۸ تیر ۱۳۹۵ ، شروع از ۲۵۰,۰۰۰ ریال
سالن مخابرات (اهواز)
تمام شد
۳۰ تا ۳۱ تیر ۱۳۹۵ ، شروع از ۳۰۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۲۵ تیر تا ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تالار مهتاب(اهواز)
تمام شد
۱۶ تا ۱۷ تیر ۱۳۹۵ ، شروع از ۴۰۰,۰۰۰ ریال
گیت بوستان (اهواز)
تمام شد
۱۷ تیر ۱۳۹۵ ، شروع از ۲۰۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۰۹ تا ۱۱ تیر ۱۳۹۵ ، شروع از ۸۰,۰۰۰ ریال
سینما ساحل (اهواز)
تمام شد
۰۷ خرداد ۱۳۹۵ ، شروع از ۲۰۰,۰۰۰ ریال
نمایشگاه بین المللی(اهواز)
تمام شد
۰۵ تا ۰۸ خرداد ۱۳۹۵ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
سالن مخابرات (اهواز)
تمام شد
۰۳ تا ۰۴ خرداد ۱۳۹۵ ، شروع از ۶۵۰,۰۰۰ ریال
سینما هلال(اهواز)
تمام شد
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ، شروع از ۲۰۰,۰۰۰ ریال
سالن صدف (خارگ)
تمام شد