آرشیو ( کنسرت ، تئاتر ، همایش ، جشنواره ، سینما )
۰۴ مهر تا ۱۷ آبان ۱۳۹۵ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
کافه گالری 28 (اهواز)
تمام شد
۰۳ مهر ۱۳۹۵ ، شروع از ۳۰۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۲۷ شهریور تا ۰۲ آبان ۱۳۹۵ ، شروع از ۶۰,۰۰۰ ریال
سینما هلال(اهواز)
تمام شد
۰۱ تا ۰۲ مهر ۱۳۹۵ ، شروع از ۳۵۰,۰۰۰ ریال
تالار مهتاب(اهواز)
تمام شد
۲۲ شهریور تا ۰۸ مهر ۱۳۹۵ ، شروع از ۸۰,۰۰۰ ریال
تالار فرهنگ(شوشتر)
تمام شد
۲۵ شهریور ۱۳۹۵ ، شروع از ۳۰۰,۰۰۰ ریال
فرهنگسرای اندیشه(تهران)
تمام شد
۰۹ تا ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ ، شروع از ۳۰,۰۰۰ ریال
سینما هلال(اهواز)
تمام شد
۰۵ شهریور تا ۰۳ مهر ۱۳۹۵ ، شروع از ۶۰,۰۰۰ ریال
سینما هلال(اهواز)
تمام شد
۰۹ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۱۶ شهریور ۱۳۹۵ ، شروع از ۳۰۰,۰۰۰ ریال
سینما هلال(اهواز)
تمام شد
۰۹ تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تالار خورشید (اندیمشک)
تمام شد
۱۴ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ ، شروع از ۶۰۰,۰۰۰ ریال
سینما هلال(اهواز)
تمام شد
۱۲ تا ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
کافه تیاتر(اهواز)
تمام شد
۱۳ تا ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
کافه تیاتر(اهواز)
تمام شد
۱۴ تا ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
کافه تیاتر(اهواز)
تمام شد