آرشیو ( کنسرت ، تئاتر ، همایش ، جشنواره ، سینما )
۲۵ شهریور ۱۳۹۵ ، شروع از ۳۰۰,۰۰۰ ریال
فرهنگسرای اندیشه(تهران)
تمام شد
۰۹ تا ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ ، شروع از ۳۰,۰۰۰ ریال
سینما هلال(اهواز)
تمام شد
۰۵ شهریور تا ۰۳ مهر ۱۳۹۵ ، شروع از ۶۰,۰۰۰ ریال
سینما هلال(اهواز)
تمام شد
۰۹ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۱۶ شهریور ۱۳۹۵ ، شروع از ۳۰۰,۰۰۰ ریال
سینما هلال(اهواز)
تمام شد
۰۹ تا ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تالار خورشید (اندیمشک)
تمام شد
۱۴ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ ، شروع از ۶۰۰,۰۰۰ ریال
سینما هلال(اهواز)
تمام شد
۱۲ تا ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
کافه تیاتر(اهواز)
تمام شد
۱۳ تا ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
کافه تیاتر(اهواز)
تمام شد
۱۴ تا ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
کافه تیاتر(اهواز)
تمام شد
۱۵ تا ۲۳ شهریور ۱۳۹۵ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
کافه تیاتر(اهواز)
تمام شد
۲۳ مرداد تا ۰۸ شهریور ۱۳۹۵ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۲۷ مرداد ۱۳۹۵ ، شروع از ۴۰۰,۰۰۰ ریال
تالار مهتاب(اهواز)
تمام شد
۱۴ تا ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ ،رایگان
تالار مهتاب(اهواز)
تمام شد
۲۱ تا ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ ، شروع از ۶۵۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد