آرشیو ( کنسرت ، تئاتر ، همایش ، جشنواره ، سینما )
۱۹ آذر تا ۱۷ دی ۱۳۹۵ ، شروع از ۱۰۰,۰۰۰ ریال
تالار فرهنگ(شوشتر)
تمام شد
۲۶ آذر تا ۱۷ دی ۱۳۹۵ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تالار مهتاب(اهواز)
تمام شد
۰۳ بهمن ۱۳۹۵ ، شروع از ۳۰۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۲۷ آذر ۱۳۹۵ ، شروع از ۴۰۰,۰۰۰ ریال
سینما دریا(ماهشهر)
تمام شد
۱۴ تا ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ ، شروع از ۶۰۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۲۵ آذر ۱۳۹۵ ، شروع از ۵۰۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۲۱ آبان ۱۳۹۵ ، شروع از ۴۰۰,۰۰۰ ریال
تالار مهتاب(اهواز)
تمام شد
۱۲ آذر ۱۳۹۵ ، شروع از ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
متعاقبا اعلام میشود
تمام شد
۰۱ تا ۲۱ آبان ۱۳۹۵ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
پلاتو آفتاب (اهواز)
تمام شد
۲۷ مهر ۱۳۹۵ ،رایگان
سالن مخابرات (اهواز)
تمام شد
۲ فروردین -۶۲۱ ،رایگان
سینما هلال(اهواز)
تمام شد
۲۷ مهر ۱۳۹۵ ، شروع از ۳۰,۰۰۰ ریال
سینما هلال(اهواز)
تمام شد
۱۷ مهر تا ۰۲ آبان ۱۳۹۵ ، شروع از ۶۰,۰۰۰ ریال
سینما هلال(اهواز)
تمام شد
۰۶ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۵ ، شروع از ۳۰,۰۰۰ ریال
سینما هلال(اهواز)
تمام شد
۰۳ مهر ۱۳۹۵ ، شروع از ۳۰۰,۰۰۰ ریال
کافه گالری 28 (اهواز)
تمام شد