آرشیو ( کنسرت ، تئاتر ، همایش ، جشنواره ، سینما )
۲۰ اسفند ۱۳۹۵ ، شروع از ۳۰۰,۰۰۰ ریال
سالن همایش مخابرات(بندرعباس)
تمام شد
۲۲ اسفند ۱۳۹۵ ، شروع از ۵۵۰,۰۰۰ ریال
سالن نمایشگاه بین المللی(آبادان)
تمام شد
۰۱ تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
پلاتو آفتاب (اهواز)
تمام شد
۱۲ بهمن ۱۳۹۵ ،رایگان
سالن اندیشه(تربت حیدریه)
تمام شد
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ ،رایگان
سالن فردوسی(زاهدان)
تمام شد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵ ، شروع از ۳۰۰,۰۰۰ ریال
سالن شهدای کارگر(اهواز)۲
تمام شد
۱۴ بهمن ۱۳۹۵ ، شروع از ۲۰۰,۰۰۰ ریال
تالار فرهنگ(شوشتر)
تمام شد
۰۱ تا ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ ، شروع از ۱۰۰,۰۰۰ ریال
تالار فرهنگ(شوشتر)
تمام شد
۲۸ دی ۱۳۹۵ ،رایگان
سالن خلیج فارس(خرمشهر)
تمام شد
۰۶ تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ ، شروع از ۱۶۰,۰۰۰ ریال
تالار مهتاب(اهواز)
تمام شد
۰۴ تا ۰۵ بهمن ۱۳۹۵ ، شروع از ۶۰۰,۰۰۰ ریال
شهدای کارگر(اهواز)
تمام شد
۲۹ دی ۱۳۹۵ ، شروع از ۲۵۰,۰۰۰ ریال
سالن ولایت(بهبهان)
تمام شد
۲۹ دی ۱۳۹۵ ، شروع از ۵۰۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۰۴ دی ۱۳۹۵ ، شروع از ۳۰۰,۰۰۰ ریال
کافه گالری 28 (اهواز)
تمام شد
۲۰ آذر تا ۱۵ دی ۱۳۹۵ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد