آرشیو ( کنسرت ، تئاتر ، همایش ، جشنواره ، سینما )
۲۴ آذر ۱۳۹۶ ، شروع از ۳۰۰,۰۰۰ ریال
تالار مهتاب(اهواز)
تمام شد
۳۰ دی ۱۳۹۶ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۲۳ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۶ ، شروع از ۳۰۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۱۳ تا ۱۵ آذر ۱۳۹۶ ، شروع از ۲۰۰,۰۰۰ ریال
تالار مهتاب(اهواز)
تمام شد
۲۴ مهر ۱۳۹۶ ، شروع از ۷۰,۰۰۰ ریال
سالن مخابرات (اهواز)
تمام شد
۱۶ تا ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ ، شروع از ۲۰۰,۰۰۰ ریال
پلاتو قاف (اهواز)
تمام شد
۲۰ شهریور ۱۳۹۶ ، شروع از ۶۰۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۱۴ شهریور ۱۳۹۶ ، شروع از ۲۰۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۰۹ تا ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
آمفی تئاتر گیت بوستان (اهواز)۲
تمام شد
۱۵ شهریور ۱۳۹۶ ، شروع از ۴۰۰,۰۰۰ ریال
سینما هلال(اهواز)
تمام شد
۰۲ شهریور ۱۳۹۶ ، شروع از ۴۰۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۱۲ مرداد ۱۳۹۶ ، شروع از ۲۰۰,۰۰۰ ریال
گیت بوستان (اهواز)
تمام شد
۰۲ تا ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تالار آینه(اهواز)
تمام شد
۲۵ تیر تا ۰۱ مرداد ۱۳۹۶ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تالار آینه(اهواز)
تمام شد
۳۱ تیر تا ۰۵ مرداد ۱۳۹۶ ، شروع از ۱۲۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد