آرشیو ( کنسرت ، تئاتر ، همایش ، جشنواره ، سینما )
۱۶ تا ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ ، شروع از ۲۰۰,۰۰۰ ریال
پلاتو قاف (اهواز)
تمام شد
۲۰ شهریور ۱۳۹۶ ، شروع از ۶۰۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۱۴ شهریور ۱۳۹۶ ، شروع از ۲۰۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۰۹ تا ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
آمفی تئاتر گیت بوستان (اهواز)۲
تمام شد
۱۵ شهریور ۱۳۹۶ ، شروع از ۴۰۰,۰۰۰ ریال
سینما هلال(اهواز)
تمام شد
۰۲ شهریور ۱۳۹۶ ، شروع از ۴۰۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۱۲ مرداد ۱۳۹۶ ، شروع از ۲۰۰,۰۰۰ ریال
گیت بوستان (اهواز)
تمام شد
۰۲ تا ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تالار آینه(اهواز)
تمام شد
۲۵ تیر تا ۰۱ مرداد ۱۳۹۶ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تالار آینه(اهواز)
تمام شد
۳۱ تیر تا ۰۵ مرداد ۱۳۹۶ ، شروع از ۱۲۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۲۵ تیر تا ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۲۲ تیر ۱۳۹۶ ، شروع از ۳۵۰,۰۰۰ ریال
سینما نفت(آبادان)
تمام شد
۰۸ تا ۲۳ تیر ۱۳۹۶ ، شروع از ۲۰۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۰۸ تا ۱۵ تیر ۱۳۹۶ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
پلاتو آفتاب (اهواز)
تمام شد
۰۵ خرداد ۱۳۹۶ ، شروع از ۳۰۰,۰۰۰ ریال
تالارمهر(آبادان)
تمام شد