آرشیو ( کنسرت ، تئاتر ، همایش ، جشنواره ، سینما )
۲ فروردین -۶۲۱ ،رایگان
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۲۵ اسفند ۱۳۹۶ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تالار مهتاب(اهواز)
تمام شد
۲۴ اسفند ۱۳۹۶ ، شروع از ۵۹۵,۰۰۰ ریال
تالار مهتاب(اهواز)
تمام شد
۲ فروردین -۶۲۱ ،رایگان
تالار مهر(اهواز)
تمام شد
۱۰ اسفند ۱۳۹۶ ، شروع از ۴۹۰,۰۰۰ ریال
تالار مهر(اهواز)
تمام شد
۲۵ بهمن ۱۳۹۶ ، شروع از ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
موسسه ذهن پویا
تمام شد
۰۴ تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ، شروع از ۷۰,۰۰۰ ریال
سینما هلال(اهواز)
تمام شد
۰۲ بهمن ۱۳۹۶ ، شروع از ۷۰,۰۰۰ ریال
سینما هلال(اهواز)
تمام شد
۰۱ تا ۰۷ بهمن ۱۳۹۶ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تالار مهر(اهواز)
تمام شد
۲۹ دی ۱۳۹۶ ، شروع از ۴۵۰,۰۰۰ ریال
سالن ولایت (بهبهان)
تمام شد
۲۴ آذر ۱۳۹۶ ، شروع از ۳۰۰,۰۰۰ ریال
تالار مهتاب(اهواز)
تمام شد
۳۰ دی ۱۳۹۶ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۲۳ تا ۲۴ آذر ۱۳۹۶ ، شروع از ۳۰۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۱۳ تا ۱۵ آذر ۱۳۹۶ ، شروع از ۲۰۰,۰۰۰ ریال
تالار مهتاب(اهواز)
تمام شد
۲۴ مهر ۱۳۹۶ ، شروع از ۷۰,۰۰۰ ریال
سالن مخابرات (اهواز)
تمام شد