آرشیو ( کنسرت ، تئاتر ، همایش ، جشنواره ، سینما )
۰۶ اسفند ۱۳۹۷ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تالار مهتاب(اهواز)
خرید بلیت
۰۵ شهریور ۱۳۹۷ ، شروع از ۷۰۰,۰۰۰ ریال
سینما اکسین (اهواز)
تمام شد
۲۵ تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تالار مهتاب(اهواز)
تمام شد
۲۸ تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تالار مهتاب(اهواز)
تمام شد
۱۱ تیر ۱۳۹۷ ، شروع از ۶۰۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۰۸ تیر ۱۳۹۷ ، شروع از ۳۰۰,۰۰۰ ریال
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۲ فروردین -۶۲۱ ،رایگان
تالار آفتاب(اهواز)
تمام شد
۲۵ اسفند ۱۳۹۶ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تالار مهتاب(اهواز)
تمام شد
۲۴ اسفند ۱۳۹۶ ، شروع از ۵۹۵,۰۰۰ ریال
تالار مهتاب(اهواز)
تمام شد
۲ فروردین -۶۲۱ ،رایگان
تالار مهر(اهواز)
تمام شد
۱۰ اسفند ۱۳۹۶ ، شروع از ۴۹۰,۰۰۰ ریال
تالار مهر(اهواز)
تمام شد
۲۵ بهمن ۱۳۹۶ ، شروع از ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
موسسه ذهن پویا
تمام شد
۰۴ تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ، شروع از ۷۰,۰۰۰ ریال
سینما هلال(اهواز)
تمام شد
۰۲ بهمن ۱۳۹۶ ، شروع از ۷۰,۰۰۰ ریال
سینما هلال(اهواز)
تمام شد
۰۱ تا ۰۷ بهمن ۱۳۹۶ ، شروع از ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تالار مهر(اهواز)
تمام شد